Beeldend woordenboek/dictionary

Nederlands: bankbiljetteller
English: bill counter
Deutsch: Geldscheinzähler
Français: compteuse de billets
Español: contadora de monedas
vertalen, translate, übersetzen, traduire, traducir